Kymenlaakson autismi-,asperger-,dysfasia ja ADHD-yhdistys ry

Ajankohtaista


Arkisto

Ajankohtaista

Autisminkirjoon liittyvä tutkimushanke:

"Hei!

Tarvitsemme apuasi tutkimustyössä. Teemme tutkimusta tunteiden tunnistamisen vaikeuksista 6–10- vuotiailla lapsilla, joilla on kielellinen erityisvaikeus, ADHD tai Aspergerin oireyhtymä ja lisäksi vaikeutta tunnistaa tunteita joko kasvoilta ja/tai puheesta. Tutkimuksemme liittyy Tunne-etsivät-tietokonepeliin, jonka olemme kehittäneet ja jonka avulla voi harjoitella tunteiden tunnistamisen taitoja. Tutkimuksen tekijöinä ovat dosentti, puheterapeutti Kerttu Huttunen (Oulun yliopisto), professori Marja-Leena Laakso (Jyväskylän yliopisto) ja väitöskirjatutkija FM, puheterapeutti, Joanna Kosonen (Åbo Akademi).

Etsimme nyt lapsia vertailuryhmään. Vertaamme lasten suoriutumista peliä jo pelanneen ryhmän suorituksiin. Tutkimukseen mukaan tuleva lapsi osallistuu kahteen tutkimuskertaan, jossa lapsi tekee erilaisia kielellisiä ja tunteiden tunnistamiseen liittyviä tehtäviä (kesto noin 1 h per tutkimuskerta, toinen tutkimuskerta on 2 kk kuluttua ensimmäisestä). Vanhemmat saavat koosteen lapsen taidoista ja voivat halutessaan antaa sen lapsen kuntouttajille ja esim. päiväkotiin, jotta tietoa voitaisiin käyttää hyväksi. Lapsi ei saa pelata Tunne-etsivät-peliä vielä tutkimusjakson eli 2 kk aikana, mutta voi sen jälkeen halutessaan pelata sitä vapaasti. Perheen on siinä vaiheessa mahdollista saada ohjeita Tunne-etsivät-pelin pelaamisen avuksi.

Tutkimukseen osallistuvalla lapsella tulee olla diagnoosi (kielellinen erityisvaikeus, ADHD/ADD ja/tai Aspergerin oireyhtymä tai jokin muu autismin kirjon häiriö), hän on yksikielinen (suomi), hänellä ei ole kehitysvammaa tai psyykkistä häiriötä ja lisäksi lapsen vanhempi ja/tai terapeutti on havainnut lapsella olevan tunteiden tunnistamisen vaikeuksia. Kahden kuukauden tutkimusjakson aikana lapsi ei voi osallistua mihinkään kuntoutukseen, joka kohdentuu tunteiden tunnistamiseen.

Otathan yhteyttä (joanna.kosonen@abo.fi) pikimmiten, mikäli haluat osallistua tutkimukseemme!

Ystävällisin terveisin,

Joanna Kosonen
Puheterapeutti, väitöskirjatutkija
Åbo Akademi
Puh. 044 977 6906
Sähköposti: joanna.kosonen@abo.fi"

Copyright (c)2013 Kymenlaakson Aada.com & Webmestari Finland