AADA ry:n toiminta

Kymenlaakson AADA ry toimii kielellisistä erityisvaikeuksista kärsivien (SLI), adhd-
oireisten ja autismin kirjoon kuuluvien henkilöiden ja heidän perheidensä yhdyssiteenä 
ja tukena. Yhdistyksen toiminta-alueena on Kaakkois-Suomi.

Yhdistys pyrkii toiminnallaan edistämään synnynnäisten kielellisten häiriöiden,
adhd-tyyppisten oireiden sekä autismin kirjon hoitoa ja kuntoutusta sekä tekemään 
tunnetuksi edustamiensa ryhmien erityispiirteitä.

Kymenlaakson Aada ry on Autismi- ja Aspergerliiton, Aivoliiton ja ADHD-liiton 
jäsenyhdistys. Aadan jäseneksi liittyneet liittyvät samalla oman valintansa mukaisesti 
jonkun edellä mainitun valtakunnallisen järjestön jäseneksi.
(c)2018, All Rights Reserved